University of Zagreb University of Zagreb University of Zagreb University of Zagreb University of Zagreb

News

Suradnja CIRTT-a i Poljoprivrednog fakulteta Sveučilišta u Beogradu

Prošli je tjedan na Sveučilištu u Zagrebu održana petodnevna radionica za 17 istraživača i djelatnika Poljoprivrednog fakulteta  Sveučilišta u Beogradu, pod nazivom Innovation and Entrepreneurship Workshop. Radionica je održana u sklopu projekta AREA kojeg provodi Poljoprivredni fakultet Sveučilišta u Beogradu.