• 19.03.2015

    Sveučilište u Zagrebu pokrenulo Sveučilišnu inovacijsku mrežu

  • 11.03.2015

    BISTEC Inovacijska konferencija

  • 16.02.2015

    Okrugli stol “Inkubatori i tehnološki parkovi – čimbenici razvoja inovacijskog sustava”

Baza istraživačkih skupina dostupnih za suradnju i partnerstvo.

Research Group Profile

Istraživačke skupine

Baza međunarodnih istraživačkih projekata koji se provode na sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu.

colaboration

Istraživački projekti

Baza tehnologija dostupnih za licenciranje i komercijalizaciju.

technology

Portfelj tehnologija

Baza stručnih usavršavanja namjenjenih stručnjacima iz gospodarstva. [U izradi]

trainings

Stručno usavršavanje

Baza tvrtki zasnovanih na znanju otvorenih za ulaganja ili suradnju. [U izradi]

startup

Tvrtke zasnovane na znanju

Baza stručnih usluga namjenjenih korisnicima iz gospodarstva i drugih institucija. [U izradi]

services

Stručne usluge

O nama

Dobrodošli na stranicu Centra za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije

Centar za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije – CIRTT pomaže istraživačkim skupinama pri Sveučilištu u osiguravanju financiranja za istraživanje i razvoj te upravljanju istraživačkim projektima.
CIRTT također pomaže istraživačkim skupinama i partnerima iz poslovnog sektora u uspostavljanju suradnje pri razvoju tehnologije i komercijalnom iskorištavanju intelektualnog vlasništva nastaloga na sastavnicama Sveučilišta. CIRTT posebno podržava istraživače i studente u pokretanju trgovačkih društava i poslovanju zasnovanom na znanju i tehnologijama.
CIRTT redovito organizira individualnu podršku, edukacije i ostale događaje namijenjene istraživačima i studentima Sveučilišta.

Pročitajte više...

Otvoreni natječaji

Pregledajte listu natječaja za istraživačke i inovacijske projekte.

Pročitajte više...

Tehnološko mapiranje

Stručnjaci Centra za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije kontinuirano provode aktivnost tehnološkog mapiranja istraživačkih skupina i njihovih kompetencija na Sveučilištu u Zagrebu. Do sada je provedeno tehnološko mapiranje 302 istraživačke skupine na 16 sastavnica Sveučilišta u Zagrebu. Dobiveni podaci pretočeni su u bazu istraživačkih skupina koja će redovito biti nadopunjavana novim i ažurnim podacima o već postojećim istraživačkim skupinama. Namjera Centra je kroz buduće projekte provesti mapiranje na preostalim sastavnicama Sveučilišta, s posebnim naglaskom na društveno i humanističko područje.

Pročitajte više...